2014-01-23 13:52:42

NATJEČAJ
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA
 
VINKOVCI
 
Klasa: 112- 07/14-01/01
 
Ur.broj:2188-46-14-01-8 
 
Vinkovci, 23.siječnja 2014.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Vinkovci raspisuje
 
 N A T J E Č A J
 
1.Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture ….………………………1 izvršitelj
 
 - manje od pola radnog vremena - određeno vrijeme 
 
 
 
 
 
 Uvjeti : prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 
 Za navedena radna mjesta mogu se prijaviti osobe oba spola.
 
 Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana 
 
objave natječaja na adresu:
 
 Gimnazija Matije Antuna Reljkovića 
 
 Vinkovci , Trg bana Josipa Šokčevića 1
 
O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Ravnatelj:
 
 Prof. Stipe Tomić

Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Vinkovci